Δραστηριότητες

Η περιοχή γύρω από τη Λίμνη Κερκίνη ενδείκνυται για διάφορες εναλλακτικές δραστηριότητες. Αυτός είναι στην ουσία, ο καλύτερος τρόπος για εξοικείωση και αλληλεπίδραση με το περιβάλλον της. Δείτε στη συνέχεια τις δυνατότητες για τις εναλλακτικές δραστηριότητες στη φύση που προσφέρονται από τον Ήταυρο και ελάτε σε επαφή μαζί μας για τις λεπτομέρειες.